Referencer

På følgende sider kan vore referancer ses. Hvis det ønskes kan der udvælges områder i emnerne.

Absalonsgade 43-45, Århus C

Bygherre: Karl Johan Nielsen

Renovering af ejendom med 16 stk. beboelseslejligheder under byfornyelsesloven.

Renoveringen omhandlede:
Nye badeværelser og køkkener
Nye vand-, afløbs-, varme- og el-installationer.
Renovering af facader og isætning af nye vinduer.
Renovering af kælder.
Nedl�ggelse af bagtrappe og brandsikring af for-trappe.

Administration, projektering, arkitektarbejde, til-budsindhentning og byggestyring.

Alfo Reklamedistribution, Brabrand

Bygherre: Alfo Reklamedistribution A/S

Ombygning af kontor og lagerhal i forbindelse med Alfo Reklamedistribution A/S erhvervelse af ejendommen.

Senere har vi installeret ventilationsanlæg i ejendommen, renoveret og udvidet belæg-ningsarealet omkring ejendommen og udført tilbygning i form af reklamesorterings-bygning.

Projektering, arkitetkarbejde, tilbudsindhent-ning og byggestyring.

Bon A Parte, Ikast

Bygherre: Bon A Parte Postshop A/S

Projektering af 5.000 m2 automatisk højlager med tilhørende parkeringskælder.
Som følge af virksomhedens øgede behov for lager og distributionskapacitet, stod PP Rådgivning A/S som totalrådgivere på projektet.

Projekteringen omfattede konstruktioner og installationer samt byggeledelse og tilsyn.

Udover udvidelsen af lagerkapaciteten er der udført projektering af ændringer i eksisterende lagerkapacitet samt i administrationsfløjen.

Børneinstitution Alkjærhaven, Ringkøbing

Bygherre: Ringkøbing Kommune

Totalombygning og udvidelse med ekstra grupperum.

Projektering og tilsyn.

Danske Bank, Kannikegade 4-6, Århus C

Bygherre: Danske Ejendomme

I denne ca. 6.000 m2 store ejendom har vi løbende forestået renovering og nyinstallering af varme- og ventilationsanlæg. Bl.a. etablering af 3 stk. ventilationsanlæg på ialt ca. 25.000 m3/time. Renovering af varmeanlæg er foretaget løbende. Indretning af garderober, bade- og toiletfaciliteter i kælder.
Projektering, tilbudsindhentning og byggestyring

Fredens Torv 1-3, Århus C

Bygherre: Ejerforeningen Fredens Torv 1-3, Århus C

Løbende kontrol af varmeanl�g og udførelse af diverse vedligeholdelses- og reparationsarbejder i forbindelse med dette.

Ombygning af stifterne Forsikrings kantine og kontorlokaler.

Projektering, tilbudsindhentning og byggesty-ring.

Frederiks Allé 140-144, Århus C

Bygherre: Nina Andersen

Renovering af ejendom med 4 stk. erhvervslejemål og 17 beboelseslejligheder under byfornyelseslovgivningen.

Renoveringen omhandlede:
Betonrenovering af facader og altangange.
Udskiftning af vinduesfacade og renovering af døre.
Isolering og stålpladebeklædning af facader og gavle.
Efterfundering af facade.
Renovering af vaskeri.
Renovering af afløbsinstallationer.

Projektering, arkitektarbejde, tilbudsindhentning og byggestyring.

Grønland

Vi har tidligere projekteret følgende bygninger i Grønland

Medborgerhus i Kullorsuaq
Udvidelse af fiskefabrik i Sydprøven
Kontorhus i Uummannaq
Fiskeproduktionsanlæg i Kullorsuaq
Frostlager i Uummannaq
Fiskeproduktionsanlæg i Qeqertaq
Hotel i Upernavik
Brandstation i Søndre Strømfjord

Hestlund Efterskole, Bording

Bygherre: Kirkeministeriet

Tilbygning af værelsesfløj, faglokaler og fælles fritidsfaciliteter.

Projektering og tilsyn.

Holbergsgade 27, Århus C

Bygherre: Pederine Rasmussen

Renovering af ejendom med 4 stk. beboelseslejligheder under byfornyelsesloven.

Renoveringen omhandlede:
Nye badeværelser og køkkener.
Nye vand-, afløbs-, varme- og el-installationer.
Renovering af facader og isætning af nye vinduer.
Renovering af kælder.
Nedlæggelse af bagtrappe og brandsikring af fortrappe.

Administration, projektering, arkitektarbejde, til-budsindhentning og byggestyring.

Hvinningdal, Silkeborg

Bygherre: Silkeborg Kommune

Nybygning af institution, i alt ca. 600 m2.

Projektering og tilsyn.

Poul Pedersen, Bygningsingeniører og Konsulenter ApS - Telefon 96 60 10 10 - Mobil 23 22 05 54 - Email info@pp-ikast.dk