Tæthedsprøvning

Tæthedsprøvning/Blowerdoor test
En tæthedsprøvning - også kaldet en blowerdoor test - er en test af bygningers tæthed. Tæthedsprøvningen registrerer, om bygningens klimaskærm overholder de krav, der er udstukket fra bygningsreglementet om bygningers tæthed.
 
Formål
Formålet med en tæthedsprøvning er at eftervise at bygningen overholder Bygningsregelmentets krav til tæthed. Der er mulighed for i forbindelse med tæthedsprøvningen at påvise evt. fejl ved bygnings tætning, dette sker ved anvendelse af infrarød termografi, Røg- og Sporgas test.                
 
Tæthedsprøven indeholder
Tæthedsprøven indeholder en test af hele bygningen, evt. af en bygningsdel i henhold til DS 13829. testen udføres af en Certificeret konsulent. Efterfølgende udarbejdes en rapport indeholdende de registrene måledata  samt et certifikat der oplyser om bygningen overholder gældende krav, certifikatet og rapporten  fremsendes til rekvirenten i 2 eksemplar. 
Tæthedsprøvninger udføres på
-Industribygninger op til 150.000 m2
-Kontor bygninger
-Parcelhuse
 
Samt specielle test af
-Brandtætninger
-Beskyttelses- og værn rum (laboratorier og værksteder)
-Ren rum (operationsstuer og laboratorier)
-Server rum
-Teknik rum
-Ventilationsanlæg
 
Undersøgelsesmetode
Tæthedsprøvningen foretages ved hjælp af en tryk skabende ventilator, som opsættes som en midlertidig dør i bygningens yderdør. Ventilatoren skaber henholdsvis undertryk og overtryk i bygningen.
Klargøring af bygningen sker ved, at alle tilsigtede utætheder i bygningen (vinduesventiler, loftventiler, emfang, ventilationsanlæg mm.) lukkes og hvis dette ikke er muligt tapes åbningen til, der etableres fri adgang til alle bygningens rum.
Testen foretages ved et tryk på 50 Pa. Dette tryk svarer til, at det blæser ca. 12 m/s. (hårdvind og Bf.6 ).

Poul Pedersen, Bygningsingeniører og Konsulenter ApS - Telefon 96 60 10 10 - Mobil 23 22 05 54 - Email info@pp-ikast.dk