Energimærkning af bygninger til handel og service, samt offentlige bygninger er lovpligtig. Formålet er at synliggøre energiforbruget – og især de muligheder, der er for at spare energi.

Energiforbedring gavner ikke alene virksomhedens økonomi. Ved at spare energi forbedrer man også klimaet, Danmarks betalingsbalance og forsyningssikkerheden. 

I mange tilfælde er der desuden en behagelig sidegevinst i form af bedre indeklima, uden fodkulde og træk.

Hvilke bygninger skal energimærkes – og hvornår skal det ske?
Bygninger til handel og service er omfattet af nedenstående regler:

  • Alle nyopførte bygninger på 60 m2 eller derover skal energimærkes før ibrugtagning eller færdigmelding.
  • Når en ejendom sælges, skal sælger fremlægge en gyldig energimærkning. 
  • Siden 1. juli 2009, har en tilsvarende regel været gældende, når en ejendom udlejes helt eller delvis, og når der sker overdragelse af en andel, anpart eller aktie i en ejendom.
  • Fra 1. juli 2009 har der været krav om, at alle bygninger over 1.000 m2 har en gyldig energimærkning, også selvom ejendommen ikke skifter ejer.
  • I medfør af regler, der er trådt i kraft den 1. februar 2011, er energimærkningsrapporter udarbejdet efter 1. september 2006, men inden 31. januar 2011, gyldige i 7 år. Energimærkningsrapporter udarbejdet efter den 1. februar 2011 er gyldige i enten 10 eller 7 år afhængig af det besparelsespotentiale, som det enkelte energimærke anfører.
  • Alle offentlige bygninger skal mærkes. Reglen har været i kraft for bygninger over 1.500 m2 siden 1. januar 2006. For mindre offentlige bygninger har der siden 1. juli 2009 været krav om energimærkning. 
  • Efter at en offentlig bygning over 60 m2 men under 250 m2 er energimærket først gang i henhold til disse regler, er der først krav om energimærkning igen, hvis bygningen skal sælges eller udlejes. 
  • En energimærkning er gyldig i enten 10 eller 7 år afhængig af besparelsespotentialet og for alle offentlige bygninger over 250 m2 gælder det derfor, at energimærkningen skal fornys, senest ved udløbet af denne periode.

Offentlige bygninger er de, som ejes af offentlige institutioner.

Opslag af energimærkning
I offentlige bygninger skal energimærket opsættes, så det er synligt for brugerne af bygningen. Desuden skal alle ministerier på deres hjemmeside offentliggøre energimærker og energimærkningsrapporter for ministerierne m.v. 

Der findes visse, særlige undtagelser fra reglerne om energimærkning. Se bekendtgørelsen.

Landbrugs- og industribygninger skal ikke energimærkes. Der er enkelte andre undtagelser, som fremgår af bekendtgørelsen.

 

 

 


 

 

Poul Pedersen, Bygningsingeniører og Konsulenter ApS - Telefon 96 60 10 10 - Mobil 23 22 05 54 - Email info@pp-ikast.dk