Bygningsgennemgang generelt

En beskikket bygningssagkyndig har en byggeteknisk grunduddannelse samt en uddannelse i reglerne for bygningsgennemgang. Derudover har han mindst fem års erfaring i at gennemgå og vurdere bygninger.
 
Udover Tilstandsrapporter ved hussalg efter huseftersynsordningen kan mange få brug for rådgivning. En periodisk bygningsundersøgelse kan måske afdække begyndende nedbrydning af bygningsdele, eller i forhold, der meget snart kan medføre skade på huset. Bliver disse ting fundet i tide, kan det spare mange omkostninger.
 
Skal der sælges en ejendom – typisk en erhvervsejendom der ikke hører under huseftersynsordningen – kan der med fordel udføres en bygningsgennemgang.
 
Vores bygningssagkyndige gennemgår ejendommen, - bygningskonstruktioner, klima-skærm (dvs. tag, facade osv.), overflader, varmecentral og øvrige installationer. Vi vurderer og levetidsbestemmer ejendommens bygningskomponenter og foreslår en prioritering. Der iværksættes eventuelle aftalte supplerende specialundersøgelser (f.eks. tv-inspektion af kloak, ejendommens energi og miljø, svampeundersøgelser, prøver på afrensninger mv.)

Bygningsgennemgangen, hvis omfang aftales individuelt, giver et overordnet billede af bygningen og en kvalificeret ide om indsatsområder med en tilhørende overordnet økonomisk vurdering.

Bygningsgennemgangen kan suppleres med en tilstandsrapport
og/eller en vedligeholdelsesplan.
 
Følgende punkter er ikke omfattet af huseftersynet/tilstandsrapporten:
  • el- og vvs-installationernes funktion
  • æstetiske eller arkitektoniske forhold

  • sædvanligt slid og bygningernes normale vedligeholdstilstand
  • bagatelagtige forhold, som man ikke kan regne med vil påvirke bygningens brug eller værdi nævneværdigt
  • planløsningen og bygningernes indretning samt bygningernes placering på grunden
  • bygningernes lovlighed, bortset fra åbenlyse overtrædelser af byggelovgivningen
  • udendørs svømmebassiner og tilhørende pumpeanlæg
  • indretninger/installationer uden for selve bygningen.

Poul Pedersen, Bygningsingeniører og Konsulenter ApS - Telefon 96 60 10 10 - Mobil 23 22 05 54 - Email info@pp-ikast.dk