Energirammeberegning

Nybyggeri:

Energirammeberegning skal ved nybyggeri, anvendes ved ansøgning om byggetilladelse hos kommunen.
Det er en beregning af den energi, der skal tilføres en bygning i form af el og varme, for at bygningen er ”almindeligt” opvarmet og ventileret. Fremtidens boliger skal bruge 25-30 % mindre energi.
 
Kravene til energirammen gælder overordnet set på to områder:
·         der er krav til det samlede energiforbrug i bygningen
·         der er krav til en række delområder som fx. isolering, opvarmning og ventilation.
 
De nye regler er en skærpelse af kravene til reduktion af det samlede energiforbrug.
 
To lavenergi-klasser
Der er indført to lavenergi-klasser for at fremme lavenergieffektivt byggeri:
·         Lavenergi klasse 1 skal reducere til 50 % af energiforbruget for tilsvarende boligbyggeri
·         Lavenergi klasse 2 skal reducere energiforbruget til ca. 75 % af energiforbruget for tilsvarende boligbyggeri
 
Energirådgivning
Vi kan vejlede fra den tidlige fase så du kan foretage de rigtige valg i en afbalanceret vægtning af arkitektur, økonomi og udførelse.
Rådgivningen kan variere fra en ydelse, der omfatter energimærkning eller energirammeberegning på færdigt tegningsmateriale til en ydelse, der også omfatter rådgivning i valg af materialer og udførelse

 

 

Tilbygning (varmetabsramme):

Ved ansøgning om tilbygning eller udnyttelse af 1. sal og lignende skal der udarbejdes en varmetabsramme som er et udtryk for at projektet samlet set ikke overstiger de krav til varmetab der gælder, såfremt ændringer ikke er foretaget.

Poul Pedersen, Bygningsingeniører og Konsulenter ApS - Telefon 96 60 10 10 - Mobil 23 22 05 54 - Email info@pp-ikast.dk