Termografi

Termografering er blevet et meget kendt og anvendt værktøj i den daglige praksis indenfor energi-rådgivning. Termografering kan anvendes til flere forskellige opgaver. Blandt de vigtigste opgaver er kontrol af konstruktionssamlinger, fejlsøgning og lokalisering af skjulte varmerør. Det er et værktøj med et stort potentiale, men samtidig et værktøj der ikke kan anvendes ukritisk. Det kræver stor forståelse for termo-dynamik, kendskab til udstyrets begrænsninger og en god portion erfaring at udføre en termografisk rapport.
 
PP Rådgivning har den teoretiske viden og den nødvendige erfaring, dette sikrer, at PP Rådgivning giver dig den rette rådgivning. Termograferingen anvendes specielt i forbindelse med trykprøvning af nybyggeri til kontrol af konstruktionssamlinger.
 
Erhvervs- og Byggestyrelsen kræver, at kommunerne skal foretage stikprøveundersøgelser svarende til mindst 5% af alt nybyggeri.
 
Under en trykprøvning påføres bygningen skiftevis et over- og undertryk på 50 Pa, herved forstærkes utæthederne i bygningens klimaskærm. Udføres trykprøvningen på en kold vinterdag, vil utætheder og kuldebroer således fremstå tydeligt på et termografibillede.
 
Når bygningen er opført, og skaden er sket, kan det være en næsten umulig opgave at finde årsagen til trækgener, kuldenedfald og et varmeforbrug som overstiger det forventede niveau. Dette er typiske problemstillinger, som først kan konstateres, når beboerne er flyttet ind. Det er sjældent en løsning at skille bygningen ad på må og få i håb om at finde nogle konstruktionsmæssige fejl, en proces som i øvrigt er til stor gene for beboerne. I et sådant tilfælde kan en termograferingsanalyse, udført på en kold vinterdag, være til stor hjælp. Med den rigtige ekspertise er det muligt at lokalisere eventuelle problemer, som derved kan ligge til grund for en nærmere undersøgelse.
Tilhøjre herfor vises et par eksempler, hvor PP Rådgivning har anvendt termografering til at lokalisere nogle konstruktionsmæssige fejl og problemer.

 

 Luftindtrængning ved loft.

 

Gavl med muret dør.

Poul Pedersen, Bygningsingeniører og Konsulenter ApS - Telefon 96 60 10 10 - Mobil 23 22 05 54 - Email info@pp-ikast.dk