Fra 1. marts 2011 er der mulighed for at foretage energimærkning uden bygningsgennemgang for boliger under 25 år.

Nyere bygninger har generelt en høj energistandard.Derfor er der typisk ikke mange rentable energibesparelser der kan gennemføres uden at der samtidig skal gennemføres en ombygning eller renovering. Energimærkningen af disse bygninger kan derfor gennemføres uden et besøg af en energikonsulent, og til stærkt reducerede priser. Energimærkningen af bygningerne baseres i stedet på oplysninger fra BBRregisteret og fra bygningsejeren. Ejeren af bygningen skal underskreve en tro- og loveerklæring på, at der ikke er gennemført bygningsændringer, der forringer bygningens energimæssige tilstand, og at bygningen derfor svarer til en gennemsnitsbygning fra samme årstal og med samme forsyningsform.

Forslagene til energibesparelser er baseret på, hvad der normalt er rentabelt at gennemføre ved ombygning af tilsvarende bygninger. Der kan derfor være forslag, der ikke svarer eksakt til den aktuelle bygning.

Mærkningen bygger på analyser af nyere bygninger og svarer derfor til, hvad der gælder for en gennemsnitsbygning fra samme opførelsesår og med samme varmeforsyning. Mærkningen giver overblik over de energimæssige forbedringer, som typisk vil være rentable at gennemføre, når bygningen renoveres eller bygges om.

 

Bygninger der kan energimærkes uden bygningsgennemgang  

Energimærkning af bygninger uden bygningsgennemgang basserer sig på, at bygningen opfylder en række kriterier:

  • Bygningen har BBR-anvendelseskode 110 (stuehus til landbrugsejendom), 120 (fritliggende enfamiliehus) eller 130 (række-, kæde- eller dobbelthus, og med lodret adskillelse mellem enhederne)
  • Er opført efter 1, januar i i kalenderåret 25 år inden energimærkningen finder sted ( i 2011 skal bygningen således være opført i 1986 eller senere)
  • Varmeforsyningen er olie, naturgas, fjernvarme, el (herunder varmepumpe og biobrændsel med centralvarmeanlæg

 

Vi hjælper gerne med at finde ud af om netop din bolig kan energimærkes uden bygningsgennemgang.

Poul Pedersen, Bygningsingeniører og Konsulenter ApS - Telefon 96 60 10 10 - Mobil 23 22 05 54 - Email info@pp-ikast.dk