Hvad er en tilstandsrapport (Huseftersynsordningen)

Poul Pedersen, Bygningsingeniører og Konsulenter ApS udarbejder tilstandsrapporter ved hussalg. Inden den nuværende finanskrise udførte PP Rådgivning A/S omkring 2000 rapporter om året, og blev kendt i det meste af Jylland for seriøsitet og grundighed. Denne service forsøger Poul Pedersen ApS at videreføre, hvor vi fortsat lægger stor vægt på at lytte til bygningsejeren og på denne måde få de bedste faktuelle oplysninger omkring ejendommen.

Tilstandsrapporten har til formål at beskrive, i hvilket omfang en bygnings fysiske tilstand er ringere end tilstanden i tilsvarende intakte bygninger af samme alder. Tilstandsrapporten skal være udarbejdet eller fornyet af den bygningssagkyndige mindre end 6 måneder før den dag, køber modtager rapporten.

Rapporten er udarbejdet på grundlag af et eftersyn af bygningens synlige og almen tilgængelige bygningsdele - samt sælgers oplysninger. Rapporten indeholder oplysninger om skader, tegn på mulige skader samt forhold, der giver nærliggende risiko for skader. Ved skader forstås brud, lækager, deformationer, svækkelser, revnedannelser eller ødelæggelser i bygningen eller andre fysiske forhold, når disse forhold nedsætter bygningens værdi eller brugbarhed efter dens formål.

Eftersynet foregår uden destruktive indgreb i bygningen. Indendørs svømmebassiner er omfattet af eftersynet. Ud over den almen tekniske gennemgang skal den bygningssagkyndige gøre bemærkninger i det omfang, det ikke har været muligt at vurdere tilstanden.

 

Eftersynet omfatter ikke besigtigelse af hårde hvidevarer, udendørs svømmebassiner og tilhørende pumpeanlæg, markiser, baldakiner, installationer/indretning udenfor selve bygningen, skelpæles placering, grundareal og bygningens placering på grunden. Funktionsundersøgelse af el-, vand- og varmeinstallationer samt hårde hvidevarer er heller ikke omfattet.

For hvilke ejendomme kan der udarbejdes en tilstandsrapport?
Følgende bygninger er indeholdt i gældende bekendtgørelse:
  • Enfamiliehuse til beboelse for sælger eller køber.
  • 2-familiehuse (når lejligheden til beboelse for sælger eller køber er større end resten af ejendommen, eller hvis hele ejendommen inspiceres). 
  • Boliger med erhverv, der primært skal benyttes til beboelse. 
  • Sommerhuse til helårsbeboelse for sælger eller køber. 
  • Stuehuse uden tilknyttet landbrugspligt (nedlagt landbrug). 
  • Sommerhuse uden helårsstatus.
  • Andelsboliger, hvis hele ejendommen besigtiges.
  • Ejerlejligheder (med lodret skel, eller hvis hele ejendommen inspiceres). 
  • Garager, carporte og udhuse, der ligger på samme matrikel nr. som en brugelig bygning, der er omfattet af ordningen. 


Sælgers fordele:
Sælger har pligt til at oplyse køber om fejl og skader ved ejendommen, men det kan være svært, fordi sælger ofte ikke har den tekniske indsigt til at bedømme ejendommen - her er tilstandsrapporten en stor hjælp. Sælger kan fraskrive sig det sædvanlige mangelansvar forudsat, at køber forinden underskrift på købsaftalen, modtager tilstandsrapport samt tilbud på ejerskifteforsikring.

Købers fordele:
Som køber er det væsentligt at få klarhed over ejendommens fysiske tilstand for at minimere risikoen for ubehagelige overraskelser og store udgifter. En tilstandsrapport giver også køber bedre mulighed for at vurdere en ejendoms kvalitet og dermed vilkårene for købet, herunder pris. Kombineres rapporten med en ejerskifteforsikring, minimerer køber risikoen for økonomiske problemer ved skjulte fejl og mangler, som ikke fremgår af rapporten.

Hvor hurtigt kan man få en tilstandsrapport?
Samme dag vi modtager bestillingen, vil vi kontakte kunden, som vil blive tilbudt en besigtigelse inden for 5 arbejdsdage. Tilstandsrapporten vil foreligge maks. 6 arbejdsdage efter vor kontakt til kunden. Hastesager kan udføres fra dag til dag, og vi gør opmærksom på, at vi - hvis påkrævet - kan udarbejde rapporter i weekender og uden for normal arbejdstid.

Poul Pedersen, Bygningsingeniører og Konsulenter ApS - Telefon 96 60 10 10 - Mobil 23 22 05 54 - Email info@pp-ikast.dk