Poul Pedersen ApS er certificeret

6. October 2011

Gennem de seneste 2 år har Poul Pedersen, Bygningsingeniører og Konsulenter ApS arbejdet hårdt på at blive ISO 9001 certificeret gennem DANARK. Dette arbejde er nu afsluttet, og dermed lever virksomheden op til alle kvalitetskrav. 

Virksomheden har tilrettet alle arbejdsprocesser, så der er fuldstændig ensartethed i arbejdet, uanset hvilken medarbejder der udfører opgaven. Dette gælder specielt i forbindelse med udarbejdelse af tilstandsrapporter og energimærkninger. Her er der stillet store kvalitetskrav til faglighed og efteruddannelse.

Poul Pedersen ApS har fået udviklet helt nye værktøjer, så alle sagens akter arkiveres digitalt på de største servere i Danmark. Derved kan alle dokumenter genfindes, eventuelt i forbindelse med gensalg.

Selve certificeringen er gennemført i samarbejde med Byggeriets Kvalitetskontrol, der har gennemgået hele Kvalitetsstyringssystemet, og tjekket at systemet også virker i hverdagen. Samtidig betyder certificering også at alle kunder har mulighed for at melde tilbage omkring tilfredshed med det udførte arbejde. Disse tilfredshedsanalyser indgår i næste års audit, hvor virksomheden skal gencertificeres.

Poul Pedersen, Bygningsingeniører og Konsulenter ApS - Telefon 96 60 10 10 - Mobil 23 22 05 54 - Email info@pp-ikast.dk