Certificeret energimærkning

12. October 2009

Siden foråret 2009 har PP Rådgivning A/S arbejdet hen i mod certificering af virksomhedens aktiviteter. Poul Pedersen var i foråret en del af et pilotprojekt for Energistyrelsen og brancheforeningen BfBE. 5 virksomheder var valgt ud, for at deltage i at udarbejde en drejebog for andre virksomheder der ønsker at blive certificeret. PP Rådgivning A/S var en af de 5 virksomheder. PP Rådgivning A/S er nu klar til den endelige godkendelse, og har fået oparbejdet en total digital arkiveringssystem, samt en web-baseret sagsstyringssystem, der kvalitetssikrer den enkelte opgave. I forbindelse med certificering har virksomheden udarbejdet procedure for intern kontrol af både tilstandsrapporter og energimærkninger, og denne kontrol er gennemført siden 1. juli 2009.

Poul Pedersen, Bygningsingeniører og Konsulenter ApS - Telefon 96 60 10 10 - Mobil 23 22 05 54 - Email info@pp-ikast.dk